Các Giấy Tờ, Tài Liệu Không Được Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự

Nếu bạn đang cần xin dấu hợp pháp hoá lãnh sự, hãy xem những lưu ý về các giấy tờ, tài liệu không được hợp pháp hoá lãnh sự ở bài viết này để tránh mất thời gian đi lại nhiều lần, hoặc liên hệ 0962.02.5757

Những Trường Hợp Được Miễn Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự

Theo Quy Định Của Cục Lãnh Sự, những trường hợp, giấy tờ dưới dây được miễn Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự, mời các bạn tham khảo! LH 0962.02.5757

Thủ Tục Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự

Dịch Thuật Đông Á cung cấp thông tin về thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự và những lưu ý cần biết khi xin hợp pháp hoá lãnh sự giúp khách hàng hiểu rõ hơn về việc hợp pháp hoá lãnh sự. LH 0962.02.5757


Thống kê truy cập

096.202.5757