Xin dấu Đại Sứ Quán

Công chứng nhanh

Xin dấu Đại Sứ Quán

572 Đánh giá
Xin dấu Đại Sứ Quán
Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội
Địa chỉ: Số 5 Villa Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 845 3009 . Fax: +84 4 845 4954 Email: mongembhanoi@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 9h00 - 12h00 & 15h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội
Địa chỉ: 63 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ. Điện thoại: +84 4 829 4999. Fax: +84 4 829 4997 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 9h00 - 15h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán An-Giê-Ri tại Hà Nội
Địa chỉ: 13 Phan Chu Trinh. Điện thoại: +84 4 825 3865 / 933 2151. Fax: +84 4 826 0830 Email: aldjazairvn@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 - 16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội
Địa chỉ: 58-60 Trần Hưng Đạo. Điện thoại: +84 4 824 4989/ 90/ 94. Fax: +84 4 824 4998. Email:india@netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5. Fax: +84 4 771 5716. Email: hungemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h30 - 12h00 & 14h00 - 17h00 Thứ 6 : 8h30 - 13h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Inđônêsia tại Hà Nội
Địa chỉ: 50 Ngô Quyền. Điện thoại: +84 4 825 3353/ 7969. Fax: +84 4 825 9274 Email: indohn@netnam.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ác-hen-ti-na ở Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà Deaha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 831 5262/3. Fax: +84 4 831 5288. Email: embarg@hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 13h00 - 16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4, 5 - 31 Hai Bà Trưng. Điện thoại: +84 4 936 0500. Fax: +84 4 936 0561/ 2 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h30 - 16h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Áo tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Prime Center, 53 Quang Trung . Điện thoại: +84 4 943 3050. Fax: +84 4 943 0355 Email: austrianembassyhanoi@fpt.vn và hanoi-ob@bmaa.gv.at Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 9h00 - 12h30 & 13h30 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội
Địa chỉ: 3 Chùa Một Cột Điện thoại: +84 4 845 2027. Fax: +84 4) 823 6914 Email: polamb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Băng-La-Đét tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà Deaha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 6625. Fax: +84 4 771 6628 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 9h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Bê-La-Rút tại Hà Nội
Địa chỉ: 52 Tây Hồ Điện thoại: +84 4 829 0494. Fax: +84 4 719 7125 Email: vietnam@belembassy.org Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 9h00 - 18h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 9 Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng Điện thoại: +84 4 934 6179 / 80. Fax: +84 4 934 6183. Email: ambabel@hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 13h30 - 16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Bra-xin tại Hà Nội
Địa chỉ: T72 - 14 Thuỵ Khuê. Điện thoại: +84 4 843 2544/ 0817. Fax: +84 4 843 2542. Email: Vetbrem@netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 9h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Bru-nây tại Hà Nội
Địa chỉ: Villa 8 - 9, Phố Vạn Bảo Điện thoại: +84 4 726 2003. Fax: +84 4 726 2010 Email: bruemviet@hotmail.com Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h30 - 12h00 & 13h30 - 16h30 Thứ 6 : 8h30 - 12h00 & 14h30 - 16h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Hà Nội
Địa chỉ: Số 5 phố Núi Trúc, Vạn Phúc Điện thoại: +84 4 845 2908. Fax: +84 4 846 0856 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ca-na-da tại Hà Nội
Địa chỉ: 31 Hùng Vương Điện thoại: +84 4 734 5000. Fax: +84 4 734 5049. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 : 8h00 - 17h00 Thứ 6 : 8h00 - 13h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Cam-pu-chia tại Hà Nội
Địa chỉ: 71 Trần Hưng Đạo Điện thoại: +84 4 942 4788/ 4473/ 1149. Fax: +84 4 943 3225 Email: arch@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 11h30 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Cộng Hòa Séc tại Hà Nội
Địa chỉ: 13 Chu Văn An Điện thoại: +84 4 845 4131. Fax: +84 4 823 3996. Email: hanoi@embassy.mzv.cz Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 13h00 - 16h30 Lãnh sự: Thứ 2, 4, 6: 9h00 - 11h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Cu-Ba tại Hà Nội
Địa chỉ: 65A Lý Thường Kiệt. Điện thoại: +84 4 942 4775/ 5070/ 5071. Fax: +84 4 942 2426 Email: embacuba@netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 8h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00 Lãnh sự: Thứ 3 - thứ 5: 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội
Địa chỉ: 19 Điện Biên Phủ Điện thoại: +84 4 823 1888. Fax: +84 4 823 1999 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 : 8h30 - 16h00 Thứ 6 : 8h30 - 15h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Đức tại Hà Nội
Địa chỉ: 29 Trần Phú Điện thoại: +84 4 845 3836/ 7/ 843 0245/ 6. Fax: +84 4 845 3838 / 843 9969 Email: germanemb.hanoi@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h30 - 11h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 831 5650. Fax: +84 4 831 5655 Email: han@minbuza.nl Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5. Fax: +84 4 771 5716 Email: hungemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h30 - 12h00 & 14h00 - 17h00 Thứ 6 : 8h30 - 13h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Hungari tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5. Fax: +84 4 771 5716 Email: hungemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h30 - 12h00 & 14h00 - 17h00 Thứ 6 : 8h30 - 13h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán I-Rắc tại Hà Nội
Địa chỉ: 50 Ngô Quyền. Điện thoại: +84 4 825 3353/ 7969. Fax: +84 4 825 9274 Email: indohn@netnam.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán I-Ran tại Hà Nội
Địa chỉ: 54 Trần Phú Điện thoại: +84 4 823 2068/ 9. Fax: +84 4 823 2120 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 - 17h00 Thứ 7: 8h00 - 12h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ixaren tại Hà Nội
Địa chỉ: 68 Nguyễn Thái Học. Điện thoại: +84 4 843 3140. Fax: +84 4 843 5760. Email: infor@emisrael-vn.org Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 13h00 - 17h00 Trừ thứ 6 : đến 16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Lào tại Hà Nội
Địa chỉ: 22 Trần Bình Trọng Điện thoại: +84 4 942 4576. Fax: +84 4 822 8414. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 11h30 & 13h00 - 16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Li-bi tại Hà Nội
Địa chỉ: A3 Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 845 3379. Fax: +84 4 845 4977. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 - 16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ma-lay-xia tại Hà Nội
Địa chỉ: 43 - 45 Điện Biên Phủ. Điện thoại: +84 4 734 3836. Fax: +84 4 734 3829 Email: mwhanoi@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h00 - 12h00 & 13h15 - 16h45 Thứ 6 : 8h00 - 12h30 & 14h15 - 16h45
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Hà nội
Địa chỉ: Địa chỉ: T11, 14 Thụy Khuê Điện thoại: +84 4 847 0948. Fax: +84 4 847 0949 Email: embvietnam@sre.gob.mx Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 - 15h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Mi-an-ma tại Hà Nội
Địa chỉ: A3 Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 845 3369. Fax: +84 4 845 2404. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 13h30 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội
Địa chỉ: 7 Láng Hạ. Điện thoại: (84-4) 772 1500. Fax: +84 4 772 1510 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Na-uy tại Hà Nội
Địa chỉ: Metropole Centre, 56 Lý Thái Tổ. Điện thoại: +84 4 826 2111. Fax: +84 4 826 0222 Email: emb.hanoi@mfa.no Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 9h00 -16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà trung tâm, 31 Hai Bà Trưng. Điện thoại: +84 4 936 2000 Fax: +84 4 936 1991 Email: hanoi@foreign.gov.za Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 12h45 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Nga tại Hà Nội
Địa chỉ: 191 Đường La Thành. Điện thoại: (84-4) 833 6991/ 2. Fax: (84-4) 833 6995. Email: moscow.vietnam@hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2, 4, 5 8h00 - 13h00 & 15h30 - 19h10 Thứ 3, thứ 6 : 8h00 - 13h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Niu-di-lân tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 5, 63 Lý Thái Tổ. Điện thoại: +84 4 824 1481. Fax: +84 4 824 1480. Email: nzembhan@fpt.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 12h00 & 13h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Palextin tại Hà Nội
Địa chỉ: E4b Trung Tự Điện thoại: +84 4 852 4013. Fax: +84 4 834 9696. Email: palestine@hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6: 8h00 - 15h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội
Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng. Điện thoại: +84 4 826 6788. Fax: +84 4 826 6766 Email: finnemb@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00 Thứ 6 : 8h00 - 13h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội
Địa chỉ: 57 Trần Hưng Đạo. Điện thoại: +84 4 943 7719. Fax: +84 4 943 7236. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 14h00 - 18h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Hà nội
Địa chỉ: 27BTrần Hưng Đạo. Điện thoại: +84 4 943 7948/ 9826/ 7873. Fax: +84 4 943 5760. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8:00 - 12h00 & 13h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Rumani tại Hà Nội
Địa chỉ: 5 Lê Hồng Phong. Điện thoại: +84 4 845 2014. Fax: +84 4 834 0922. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h00-14h00 Lãnh sự: Thứ 3, 5 : 9h00 - 12h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội
Địa chỉ: 41 Trần Phú. Điện thoại: +84 4 823 3965/ 6. Fax: +84 4 733 7627. Email: singemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Slovakia tại Hà Nội
Địa chỉ: 6B Lê Hồng Phong. Điện thoại: +84 4 845 4334/ 5. Fax: +84 4 845 4145. Email: zuskemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h00 - 12h30 & 13h30 - 17h00 Thứ 6 : 8h00 - 13h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Srilanka tại Hà Nội
Địa chỉ: Địa chỉ: 55B Trần Phú Điện thoại: (84-4) 734 1894 Fax: (84-4) 734 1897 Email: slembvn@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h30 - 16h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 15, toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5207/ 8/ 9. Fax: +84 4 771 5206. Email: embespvn@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h30 - 15h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội
Địa chỉ: 63-65 Hoàng Diệu. Điện thoại: +84 4 823 5092/ 4. Fax: +84 4 823 5088. Email: thaiemhanoi@netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 13h30 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Thỗ Nhĩ Kì tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4 toà nhà Sao Bắc, 4 Dã Tượng. Điện thoại: +84 4 822 2460. Fax: +84 4 822 2458. Emaill: turkeyhn@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội
Địa chỉ: 2 Núi Trúc, Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 726 0400. Fax: +84 4 823 2195. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h00 - 12h00 & 13h00 - 16h30 Thứ 6 : 8h00 - 13h00 Lãnh sự: Thứ 2 - thứ 6: 9h00 - 11h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 15, 44B Lý Thường Kiệt. Điện thoại: +84 4 934 6589. Fax: +84 4 934 6591. Email: vertretung@han.rep.admin.ch Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h30 - 12h00 & 13h00 - 17h30 Thứ 6 : 8h30 - 12h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội
Địa chỉ: 25 Cao Bá Quát. Điện thoại: +84 4 845 3008. Fax: +84 4 823 1221. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 11h00 & 14h30 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội
Địa chỉ: 46 Hoàng Diệu. Điện thoại: +84 4 845 3736. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 11h30 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Úc tại Hà Nội
Địa chỉ: 8 Đào Tấn. Điện thoại: +84 4 831 7755. Fax: +84 4 831 7711. Email: Austemb@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12 & 13h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ukraina tại Hà Nội
Địa chỉ: 49 Nguyễn Du. Điện thoại: +84 4 943 2764. Fax: +84 4 943 2766. Email: ukrchanc@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 14h00 - 17h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ý tại Hà Nội
Địa chỉ: 9 Lê Phụng Hiểu. Điện thoại: +84 4 825 6246/ 56. Fax: +84 4 826 7602 . Email: embitaly@embitaly.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 13h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội

096.202.5757