Những Cụm Từ Viết Tắt Thông Dụng Trong Tiếng Anh - Phần 2

Để dịch tiếng Anh chuẩn, nhanh chóng, dễ dàng, bạn phải nắm được những từ viết tắt thông dụng mà người viết thường sử dụng trong những văn bản, tài liệu tiếng Anh. Bạn hãy lưu lại để dùng khi cần đến nhé!

Những Cụm Từ Viết Tắt Thông Dụng Trong Tiếng Anh - Phần 1

Để dịch tiếng Anh chuẩn, nhanh chóng, dễ dàng, bạn phải nắm được những từ viết tắt thông dụng mà người viết thường sử dụng trong những văn bản, tài liệu tiếng Anh. Bạn hãy lưu lại để dùng khi cần đến nhé!


Thống kê truy cập

096.202.5757