[Câu chuyện dịch thuật] - Chuyện nghề dịch

Không phải lúc nào người ta cũng dịch sát nghĩa của từ trong tài liệu, mà cần phải tùy vào từng tình huống, hoàn cảnh để dịch thuật tài liệu một cách dễ hiểu và gần gũi nhất với người đọc, người nghe


Thống kê truy cập

096.202.5757